1. Polska 71 lotów
2. Włochy 25 lotów
3. Portugalia 16 lotów
4. Belgia 9 lotów
5. Francja 8 lotów
6. Niemcy 8 lotów
7. Grecja 6 lotów
8. Dania 4 loty
9. Hiszpania 4 loty
10. Szwecja 4 loty
11. Turcja 4 loty
12. Wielka Brytania 4 loty
13. Łotwa 4 loty
14. Estonia 3 loty
15. Szwajcaria 3 loty
16. Węgry 3 loty
17. Chorwacja 2 loty
18. Cypr 2 loty
19. Gruzja 2 loty
20. Holandia 2 loty
21. Izrael 2 loty
22. Japonia 2 loty
23. Maroko 2 loty
24. Norwegia 2 loty
25. Rumunia 2 loty
26. Austria 1 lot
27. Czechy 1 lot
28. Finlandia 1 lot
29. Litwa 1 lot