1. Polska 83 loty
2. Włochy 29 lotów
3. Portugalia 16 lotów
4. Niemcy 10 lotów
5. Belgia 9 lotów
6. Francja 8 lotów
7. Grecja 6 lotów
8. Wielka Brytania 6 lotów
9. Dania 5 lotów
10. Hiszpania 4 loty
11. Szwecja 4 loty
12. Turcja 4 loty
13. Łotwa 4 loty
14. Austria 3 loty
15. Estonia 3 loty
16. Szwajcaria 3 loty
17. Węgry 3 loty
18. Chorwacja 2 loty
19. Cypr 2 loty
20. Gruzja 2 loty
21. Holandia 2 loty
22. Izrael 2 loty
23. Japonia 2 loty
24. Jordania 2 loty
25. Maroko 2 loty
26. Norwegia 2 loty
27. Rumunia 2 loty
28. Bułgaria 1 lot
29. Czechy 1 lot
30. Finlandia 1 lot
31. Litwa 1 lot